Suppoort Sport


Sport geeft zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde, leert je omgaan met tegenslag maar ook met overwinningen, je leert waar je grenzen liggen maar ook hoe je ze kunt verleggen.
Door sport ontwikkel je je sociale vaardigheden en vergroot je sociale netwerk. Kortom, alles wat een mens nodig heeft om zich te kunnen begeven in de maatschappij.
Suppoort ondersteunt verenigingen daar waar nodig om integratie van mensen met een verstandelijke beperking mogelijk te maken en te continueren.
Daarnaast organiseert Suppoort zelf ook diverse sportactiviteiten. Hierbij worden mensen gestimuleerd om met hun eigen mogelijkheden naar buiten te treden, zich verder te ontwikkelen en samen met anderen iets te ondernemen. Dit geldt zowel voor de deelnemer als voor de vrijwilligers, die onmisbaar zijn om de uitvoering te kunnen realiseren.
Suppoort biedt ook hen de mogelijkheid tot het volgen van cursussen waarbij begeleiding van de doelgroep centraal staat.